Menu

Projet à Abidjan

In 2008 – 2009 heeft de firma Afridrag S.A., een zusteronderneming van DC Industrial een landwinningsproject uitgevoerd in Abidjan – Ivoorkust Afrika. In dit landwinningsproject wordt in de lagune rond de stad nieuw terrein gewonnen voor de bouw van nieuwe wooneenheden. In de eerste faze heeft Afridrag voor de combinatie Sipim-Abri2000 (Groupement d’Interêt Economique), waarin ook Group De Cloedt participeert een terrein van 17 ha gewonnen. Bij de aanleg is hiervoor zo’n 500.000 m³ zand opgespoten. Vervolgens worden in de zone eveneens straten en nutsvoorzieningen (riolering en water) aangelegd. In een volgende faze zullen wooneenheden worden opgetrokken en verder vercommercialiseerd. De baggerwerken worden uitgevoerd met eigen baggermaterieel (Translagune – Cutterzuiger)