Menu

Ostende

In 2007 heeft de TV DCI-SVH deel genomen aan de aanbesteding voor de strandopspuitingswerken voor het noodstrand in Oostende. De werken werden aan de combinatie toegewezen en uitgevoerd in opdracht van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. De werken werden voor een eerste keer uitgevoerd in 2007. Tijdens 2 fazen voor en na de zomer werd in totaal 160.000 m³ zand opgespoten en genivelleerd op het strand van Oostende. Een en ander werd georganiseerd zonder noemenswaardige hinder voor bewoners, badgasten. Hiervoor werden gelijkaardige machines/equipment ingezet als nodig bij dit project. De opdracht houdt voor de overheid de mogelijkheid in om in de komende jaren een herhalingsopdracht aan de TV DCI-SVH te bestellen aan
dezelfde voorwaarden.