Menu

Lens

In 2009 heeft de DC Industrial in combinatie met Heyrman-De Roeck, de opdracht bekomen voor het aanleggen van een ontvangst en verwerkingscentrum voor baggerspecie in Lens. Dit in combinatie met een project voor het opnieuw bevaarbaar maken van het Canal de Lens. De opdrachtgever voor dit werk is de VNF (Voies Navigables de France). Het werk ging van start met een voorstudie in het najaar van 2009. De aanvang van de werken was in december 2009. De oplevering is op schema geplant voor einde september 2010.