Menu

Granumix

Alle verkoop-, logistiek- en handelsactiviteiten in Nederland voor Group De Cloedt, worden verricht door GRANUMIX in Breskens, Nederland.

GRANUMIX is een bedrijf dat zich toelegt op het verdelen van diverse soorten zand, grint en stenen op de Nederlandse markt.

De uit zee gebaggerde mineralen worden reeds jaren gebruikt in de ons omringende landen. GRANUMIX verwacht de komende jaren een nog grotere vraag naar het zeezand (voor de betonindustrie) gezien de toenemende maatschappelijke bezwaren tegen nieuwe zandwinningen te land en uitputting van de bestaande zandgroeven.

Uiteraard zijn al deze producten, indien nodig ontzilt, voorzien van BSB-certificaat, CE waarmerk, alsmede een verklaring voor schone grond op basis van het bouwstoffenbesluit. Voor België leveren we onze zeezand producten onder BENOR-certificaat.

GRANUMIX is klaar voor de toekomst en heeft een interessant leveringsprogramma. Maar niet alleen zand en grind, in al hun gradaties, maar ook kalksteen, basalt, gneis, zandsteen, breuksteen en wegenbouwmaterialen behoren tot het uitgebreid leveringspakket.

Vanuit haar kantoor in Breskens verzorgt GRANUMIX dus scheepsbevrachtingen, logistiek en handel alsook leveringen per as en per schip. Uiteraard kunnen de klanten ook zelf afhalen bij één van onze depots.
Group DC Aggregates site