Menu

Oster Pukk

OSTER PÜKK OG SAND exploiteert een groeve waar gneis, een type graniet, wordt gewonnen. Gneis wordt voornamelijk verwerkt in beton, asfalt en als spoorwegballast.

De hoofdzetel van deze vennootschap is gevestigd in Eikefet, in Noorwegen, op de site van de groeve, een tiental kilometers verder dan Bergen. OSTER PÜKK OG SAND stelt een veertigtal personen tewerk.

Elk jaar wordt er ongeveer twee en half miljoen ton gneis geproduceerd en de totale reserves van de groeves bedragen zo’n 100 miljoen ton. De groeve ligt in fjorden met toegang tot de Noordzee en ze beschikt over een eigen laadkaai van 10,5 m diep. Dankzij deze ligging, is het mogelijk schepen te laden tot een maximum capaciteit van 35.000 ton, dit met een laadkadans van 2.000 ton per uur.

Naast de regionale en de nationale klanten, die worden bevoorraad met kleine coasters, is OSTER PÜKK OG SAND gespecialiseerd in leveringen in Noord-Europese havens waaronder die in: Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Denemarken en Polen.

Group De Cloedt bezit onder andere de DC Merwestone, een bulkschip met een capaciteit van 5.000 ton, om deze leveringen uit te voeren.

www.oster-pukk.no

NSE - Norwegian Sandstone Export

De vennootschap NORWEGIAN SANDSTONE EXPORT AS exploiteert een steengroeve van harde rotsen van zandsteen.

Zandsteen vindt haar toepassing in asfalt en als spoorwegballast.

Group De Cloedt heeft beslist om deze steengroeve op te starten. De voorraden worden geraamd op meer dan 100 miljoen ton, dit stemt overeen met een minimale levensduur van 50 tot 100 jaar voor de steengroeve bij een jaarlijke productie van 1.500.000 ton van "Fjordstone" zandsteen per jaar.

Dankzij zijn laadkade van 12 m diep, kan de steengroeve, gelegen in een fjord met toegang tot de Noordzee, zowel de plaatselijke markt als alle landen van Noord-Europa bedienen en is gespecialiseerd in offshore leveringen.

Schepen tot 30.000 ton kunnen er geladen worden.

De synergie met de vennootschap Oster Pükk Og Sand van Group De Cloedt zowel op het vlak van logistiek en kwaliteit zal zeker een troef voor de klanten zijn.

De leveringen gebeuren met bulkcargos van de groep zoals de DC Merwestone, een cargo van 5000 ton, of schepen gecharted op de vrije markt.

www.fjordstone.no
Group DC Aggregates site