Menu

Projet à Meerhout

De Tijdelijke opslagplaats voor grond met slibverwerkingscentrum wordt door de N.V. TOP Meerhout uitgebaat.
Het centrum is ingeplant langs in een belangrijke economische zone. Het is uitstekend gelegen voor acceptatie langs de waterweg langsheen het Albertkanaal (klasse 6 vaarweg, diepgang tot 3.4 m, schepen tot 134 m), voor schepen tot meer dan 2000 ton. Ook is er een prima wegverbinding voorhanden vlakbij de E313 (1 km van afrit Geel-Oost) met verbinding naar Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant. Het centrum spitst zich toe op de regionale acceptatie van alle types grond afkomstig van bodemsaneringswerken, en algemene grondoverschotten. Daarbij neemt het ook slib aan afkomstig van bagger- en ruimingswerken in het Vlaamse land.