Menu

NHM Nieuwpoort

NHM is een toonaangevende producent en verdeler van (Benor) zand en grind op het Noordeuropese vasteland. Dit is dankzij onze onophoudelijke inzet en drang naar verbetering van onze diensten en producten. Deze kwaliteitsvolle granulaten (Benor) levert NHM zowel per as als per schip, en dit in België, Nederland en Frankrijk.

Een eigen vervoersfirma staat in voor een perfecte service en levering "Just in Time".

NHM beschikt over langlopende concessies in de Noordzee op verschillende zand- en grindbanken.

NHM beschikt te Nieuwpoort over een terrein van 8 Ha en over een havenkaai van 6,5 m diep bij hoog water.

Bovendien maakt NHM deel uit van Group De Cloedt. Concreet betekent dit voor u een waarborg te werken met één van de Belgische leiders in de winning van zand en grind.

NHM Brugge

NHM Brugge is een belangrijk producent van zeegranulaten (Benor).

Dankzij de ligging langs het Boudewijnkanaal en vlakbij de E40 is NHM Brugge een uitstekende uitvalsbasis voor toeleveringen naar het binnenland.

NHM Brugge beschikt over een terrein van 3 Ha, over een eigen loskaai van 7,5 m diep, over een zeefinstallatie van 200 t/h en een laboratorium dat onafgebroken controles doet op kwaliteit.

Behalve zand en grind, biedt NHM Brugge u als exclusieve verdeler ook Noorse gneis en Noorse zandsteen aan.

Group De Cloedt, waar NHM deel van uitmaakt, bezit een belangrijke participatie in de Noorse groeven Oster Pukk Sand en N.S.E.- Hier wordt gneis en zandsteen gewonnen, een type graniet, dat voornamelijk wordt gebruikt in asfaltproductie.

NHM Oostende

Op een terrein van meer dan 3Ha met 2 loskades, één voor het zand en één voor het grind, heeft NHM zich permanent gevestigd in Oostende. Haar zeefderij, het meest performante en meest ecologische van België, maakt het mogelijk om 300 ton zeeballast per uur te zeven. De granulaten worden gewassen, gebroken en gezeefd en onzuiverheden worden door een aquaseparator verwijderd.

De Benor kwaliteit wordt dus gegarandeerd evenals het vervoer via de binnenvaart of via de weg met de hulp van dochtermaatschappij « Trans BlueLine » of via de zee dank zij eigen zeecargos naar alle klanten in Noord-Europa. De spoorweg grenst eveneens aan dit terrein.

NHM gebruikt haar eigen zeeconcessies (in België, Nederland en Denemarken,…) om zich te bevoorraden alsmede deze van zijn bevoorrechte leveranciers (Engeland en Frankrijk).

NHM verzorgt eveneens de exclusieve verkoop van granulaten die door « RECYC WEST cvba » in Oostende worden gerecycleerd. Gerecycleerde granulaten worden sinds lang als materialen in de wegenbouw gebruikt. Het Copro label garandeert een constante kwaliteit van deze granulaten.

NHM Oostende met 2 diepwaterkades (tussen 5,5 m en 10,5m) kan dank zij de verbeterde haventoegang nu ook door de grootste schepen zeer gemakkelijk aangelopen worden.

Het gneis en de zandsteen, geproduceerd door haar Noorse zuster vennootschappen (Oster Pükk & N.S.E.) worden er eveneens geleverd door vrachtschepen tot 30.000 T.

NHM Izegem

Zandhandel NHM is een gevestigde waarde voor levering van granulaten in Zuid-West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Noord-Frankrijk.

Dankzij een strategische ligging langs het kanaal Roeselare-Leie, de autosnelweg E403 (A17) en zijn terein van 0,6 Ha en zijn eigen loskade van 2,7 m diep is dit bedrijf een belangrijke leverancier van kwaliteitsvolle granulaten.

Het zand wordt uit schepen gelost op de opslagplaats van waaruit men het per vrachtwagen naar de klanten brengt. Verschillende types zand dragen het Benor-keurmerk.

NHM is tevens gespecialiseerd in leveringen per schip aan diverse kaaien in België en Frankrijk.

NHM Wielsbeke/Waregem

Dank zij de 150 meter lange kade, gebouwd via een PPS-samenwerking met W&Z NV., met een nuttige waterdiepte van 2,70 meter en toegankelijk voor binnenschepen van 1.350 ton, beschikt NHM Wielsbeke over een strategische gelegen vestiging  langs de leie.

De binnenvaart garandeert een regelmatige bevoorrading van granulaten (zand & kalksteen).

De terminal van NHM Wielsbeke heeft een oppervlakte van 3,5 hectare wat toelaat meer dan voldoende stocks aan te leggen en tevens de nabijgelegen betoncentrale te bevoorraden.

Het is ook een uitstekende uitvalsbasis om tegen aantrekkelijke transportprijzen granulaten te leveren in de streek van Waregem en in Frankrijk.

Wielsbeke maakt deel uit van het fijnmazig netwerk van binnenvaartterminals, uitgebouwd door NHM/ Group De Cloedt in Vlaanderen en de aanpalende regio's, met als doel haar klanten op een duurzame, nabije manier te bevoorraden.

Gover Lochristi

Gover is een tijdelijke vereniging waar de baggervennootschap DC Dredging BV deel van uitmaakt.

Gover heeft een concessie van de Vlaamse Gemeenschap voor 11 jaar toegewezen gekregen om 3,5 miljoen ton zand te exploiteren.

DC Dredging/Group De Cloedt baggert dit zand met één van haar baggerschepen, de cutter "Hoogerheide". Het zand wordt in een ontwateringsbekken opgeslagen. Het zand wordt al dan niet gesorteerd, gewassen of gezeefd verkocht.

De aannemers en betoncentrales in de streek zijn enthousiast over de kwaliteit van deze producten. Er is een mengcentrale ter plaatse.

H&H Resources Brussels

H&H Resources Brussels is groothandelaar van zand, puingranulaten en zandcement.

Het bedrijf ligt langs het kanaal Brussel-Schelde in hartje Brussel en is een opslagplaats voor zee- en riviergranulaten en cement.

Het opvallende logo met de vingerafdruk staat voor de persoonlijke aanpak van het bedrijf voor iedere klant.

H&H Resources Brussels wordt geleid door een jong en vastberaden team, de sleutel van het succes.

Met zijn leveringscontracten in gerecycleerde producten, levert H&H Resources Brussels dus een volledige reeks van granulaten voor de bouw (beton, wegen, werken).

Dank zij zijn kade met 6,5m diepte en zijn terrein van1.2Ha, is H&H Resources Brussels een belangrijke speler in de hoofdstad van Europa.

H&H Resources Bornem

H&H Resources NV. is groothandelaar in zee- en rivierzand, kalksteen, hardsteen (zandsteen & gneiss), puingranulaten, recyclagegranulaten en zandcement.

In complementariteit met haar zeehaven site in hartje Brussel heeft H&H/Group De Cloedt resoluut gekozen voor een verdere expansie met als doel haar klanten : betoncentrales, prefab fabrieken, wegenaannemers, asfaltcentrales, etc. beter te kunnen bedienen.

Om een zo volledig mogelijk gamma aan granulaten te kunnen aanbieden zocht H&H een bijkomend en centraal gelegen multimodaal distributieplatform.

De terminal in Bornem langs het zeekanaal "Brussel-Schelde" beschikt over een kaai met 9 meter waterdiepte. Dit betekent dat grote zeeschepen van 2.000 tot 30.000 ton de gneiss uit de eigen Noorse watergebonden steengroeves in bulk kunnen aanvoeren.

Deze vestiging met een oppervlakte van één hectare is ideaal gelegen en paalt aan een terrein ingenomen door één van de zusterbedrijven (Bioterra NV) behorende tot de milieudivisie van Group De Cloedt. Dit levert synergiën op en biedt de mogelijkheid tot terreinuitbreiding in de toekomst.

De per zee- en binnenschip aangevoerde granulaten kunnen dan verder via de weg op een efficiënte en duurzame wijze naar de eindklanten vervoerd worden. Daarenboven is er vanuit Bornem een interessante wisselwerking mogelijk tussen afvoer van bouwgrondstoffen en aanvoer van recyclagemateriaal voor de milieupartner.

GSW

GSW is een 100% handelsvennootschap van Group De Cloedt. Zij brengt kwaliteitsvolle granulaten en breukstenen uit Waalse steengroeven evenals gerolde zee- en rivier zanden op de markt.

GSW stelt haar klanten een volledige logistieke ondersteuning ter beschikking.

GSW werkt nauw samen en heeft exclusieve commerciële overeenkomsten afgesloten met volgende steengroeven :
  • De groeve van Troydo te Ouffet, gelegen op een veertigtal kilometers ten zuiden van Luik, produceert blauwe siersteen (Petit granit). De restproducten worden als breukstenen verkocht (harde kalksteen). De breukstenen 5/40 kg – 10/60 kg en 40/200 kg voldoen aan de KOMO normen (Nederland).
  • De steengroeve van Givet – Granulats Nord Est (GNE), gelegen in Frankrijk langs de Maas, ontgint harde kalksteen waarvan de kalibers CE2 +/NF hoofdzakelijk door fabrikanten van betonproducten en betoncentrales worden gebruikt, zowel in België als in Nederland. De leveringen op beide markten gebeuren uitsluitend via de waterweg.
  • De Société d’Exploitation des Carrières d’ Yvoir (SECY), gelegen langs de Maas 25 kilometers ten zuiden van Namen, is een steengroeve van harde zandsteen. Deze zandsteen voldoet aan de technische eisen gesteld voor toplagen van wegen. Haar kalibers zijn CE2+/Benor gekeurd van het type Aa(2) l met een VPC van 57.

GSW werkt eveneens samen met andere steengroeven in Wallonië teneinde haar bevoorradingsbronnen te optimaliseren en haar klanten zo goed mogelijk te bedienen. De logistiek : weg, waterweg en spoorweg is een voortdurend aandachtspunt voor GSW. Trouwens, GSW bezit haar eigen binnenschepen voor het vervoer van granulaten, zoals de DC MOSA 1 met een capaciteit van 1.000 ton en de DC MOSA 2 met een capaciteit van 1.470 ton lading.

Group DC Aggregates site