Menu

DC Dredging

Bagger- en transportbedrijf DC DREDGING is in Breskens, Nederland, gevestigd. De belangrijkste activiteit van dit bedrijf is het uitvoeren van baggerwerken, het winnen en het transport van zeegranulaten en mineralen van diverse granulometrie.

Onze schepen

DC DREDGING beschikt over 7 zeegaande sleephopperzuigers. Dit zijn: de RIO met een hoppercapaciteit van 2450 m³, de DC Vlaanderen 3000 met 2600 m³ capaciteit, de DC Ostend met 2500 m³, de DC Brugge met 2450 m³, de Interballast I met 1600 m³ en de Interballast III met 1800 m³ en de laatste aanwinst de DC Orisant met 5450 m³.

De granulaten afkomstig van de 7 productie-eenheden worden verder getransporteerd tot bij de gebruikers met kleinere transportvaartuigen, die speciaal uitgerust zijn met drainagesystemen. Het bedrijf kan zowel gebruik maken van eigen schepen zoals de RIO 1, de RIO IV, de Joro en de Margaret Ann als van gecharterde schepen. Alle schepen die ingezet worden voor het transport van granulaten voldoen aan de BRL9313 standaard, zodat een perfecte levering kan worden gegarandeerd.

Alle baggerschepen zijn met een olie veegarmsysteem uitgerust om olie in de Noord Zee op te zuigen na een schipbreuk en liggen onder contract bij het Europees Agentschap voor Maritieme Veiligeid (EMSA) of onder contract bij de nederlandse regering (Rijkwaterstaat).

Onze infrastructuur

DC DREDGING beschikt over verschillende lange termijn concessies op zee en in binnenwateren in Nederland. Het bedrijf levert granulaten af met een BSB certificaat en van een onberispelijke kwaliteit.

Dankzij zijn eigen laad- en loskaai van 3 tot 8 m diep, met een 2.700 vierkante meter stockage mogelijkheid in Breskens vlak bij de monding van de Schelde, beschikt DC DREDGING over een zeer flexibele dienstverlening. Het bedrijf kan dan ook de levering van alle soorten rivier en zeegranulaten verzekeren in de Benelux en Frankrijk.

Het jonge en dynamische team van DC DREDGING werkt erg nauw samen met de vestiging in Sas van Gent. Samen zijn ze ook gespecialiseerd in strandopspuitingswerken en kustverdediging langs heen de Europese kusten. Voor de uitvoering van dit type werk wordt tevens beroep gedaan op andere gespecialiseerde mensen en middelen van de filialen van Group De Cloedt.

Group De Cloedt wordt bijgevolg een van de belangrijkste leveranciers van rivier- en zeegranulaten voor de bouwnijverheid in de Benelux.

Bovendien bezit DC DREDGING zijn eigen terrein van 1,5 Ha te Sluiskil (Nederland) met zijn kade van 4m diepte met opslagplaatsen en werkplaatsen voor reparaties.

DC DREDGING is ook gespecialiseerd in het winnen en transporteren van scheldezand en aanvulzand.

Bovendien beschikt DC DREDGING over verschillende cutterzuigers voor het baggeren van zandputten.

DC DREDGING beschikt over verschillende langlopende concessies op het Belgisch en Nederlands Continentaal Plat.

De eigen schepen voor de winning van granulaten zijn gecertificeerd volgens de BRL 9313.

Contacteer ons

DC Dredging BV
Spuiplein 17/A
4511 AN Breskens
NEDERLAND

T. +31(0) 117 381 395
F. +31(0) 117 383 866
Emal : info@dcdredging.nl

Volg ons ook op Facebook

 

CO2 PRESTATIELADDER

CO2-PRESTATIELADDER
In 2017 zijn wij gestart met het CO2-Bewust certificaat niveau 3 van de CO2-Prestatieladder behaald.
Het terugdringen van onze CO2-uitstoot vinden wij erg belangrijk voor onze organisatie; het draagt bij aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorgt voor een verdere optimalisatie van onze bedrijfsvoering
Als DC Dredging zijn wij transparant in onze CO2 reductie waardoor iedereen kennis kan nemen van onze vorderingen. Onze CO2 uitstoot is voor meer 95% brandstofverbruik van de schepen (scope 1). Onze maatregelen en doelstellingen zijn dan ook gericht op het verbeteren van dit verbruik.
Achtergrond CO2-Prestatieladder
Om bedrijven te stimuleren bij het reduceren van de CO2-uitstoot is de CO2-Prestatieladder ontwikkeld. Dit instrument zorgt ervoor dat bedrijven hun eigen CO2-uitstoot inzichtelijk maken en heeft daarnaast als doel om te zoeken naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot binnen de eigen bedrijfsvoering en binnen de keten in te perken.
 
Inzicht en CO2 reductie
Om te bepalen waar reductie van de CO2-uitstoot mogelijk is, is het belangrijk om eerst inzicht te krijgen in de huidige CO2-uitstoot. Binnen onze organisatie hebben we een energiemanagementprogramma opgezet. Dit programma beschrijft de contouren van onze energiebeleid en beschrijft het kader hoe wij tot onze acties en maatregelen zijn gekomen.
Jaarlijks stellen wij een energiebeleidsnota op, waarin wij onze doelstellingen en ambities presteren. Half jaarlijks wordt een update gepubliceerd. In deze rapportages is onze carbon footprint opgenomen.
Handleiding Energiemanagement programma DC Dredging

Energiebeleidsnota 2017-2018  
Transparantie
DC Dredging communiceert met regelmaat over de voortgang CO2-reductie, zowel intern als extern.
Op deze manier houden wij externe partijen op de hoogte en houden wij alle werknemers betrokken.
Wij stimuleren om samen te werken aan het reduceren van onze CO2-uitstoot.
CO2-communicatieplan  

Participatie 
Om onze energiereductiedoelstellingen te behalen zijn wij continu op zoek naar verbetermogelijkheden. Het deelnemen aan verschillende initiatieven ten behoeve van het reduceren van energieverbruik draagt bij het aan behalen van onze doelstellingen. 
download pdf
RECENT NIEUWS
Vacatures