Menu

DC Environment

DC Environment bestaat van origine uit drie bedrijven die gebundeld zijn tot 1 afdeling met 1 passie voor het milieu. Door deze bundeling behoort DC Environment momenteel tot 1 van de grootste milieusaneringsbedrijven van ons land met verschillende grondreinigingscentra, laguneringscentra, definitieve opslagplaats, onsite en insitu bodemsaneringsprojecten in binnen- en buitenland.

De firma`s Bioterra, AWS en Onsite zijn de grondslag geweest welke vandaag gebundeld zijn in de twee afdelingen Bioterra en DC Onsite Remediation. In 2013 werd, met de acquisitie van Solaz, de aanwezigheid in het Waalse landgedeelte versterkt.

DC Onsite Remediation en Solaz voeren onsite bodemsaneringen uit. Door middel van diverse moderne technieken kan bodem, grondwater en (bodem)lucht worden gezuiverd. Zowel de In-situ technieken als ook de klassieke ontgraving van verontreinigde bodem behoort tot de mogelijk saneringsvarianten.

Bioterra draagt zorg voor de verwerking van verontreinigde grond, slib en granulaten door middel van doorgedreven biologische grondreiniging als ook met behulp van fysico-chemische grondreiniging met behulp van de meest moderne technieken. Bioterra biedt tevens de mogelijkheid om slib te behandelen door middel van lagunering en definitieve opslag.

Onze activiteiten

Bioterra is een aannemer voor bodem- en grondwatersanering, erkend door de Vlaamse overheid. Het bedrijf biedt voor het hele project op maat gemaakte oplossingen aan, zowel op technisch als op financieel niveau.

Bioterra, als pionier zijnde, heeft een enorme ervaring en veel deskundigheid opgebouwd. Daarom schrikt Bioterra er niet voor terug  om zijn know-how en de laatste technieken te gebruiken. Dit betekent dat Bioterra een oplossing kan bieden voor om het even welk problem.

De erkende site voor bodemverontreiniging (CGR) is eveneens erkend als tijdelijke opslagplaats (TOP) voor uitgegraven bodem. Het bedrijf specialiseert zich in het verwerkingsproces van verontreinigde grond, minerale afvalstoffen (zeefzand, rioolkolkenslib, veegvuil, straalgrit, opruimingsmateriaal, etc.) en voert volledige bodemverontreinigingsprojecten uit.

Het aangeleverde material wordt biologisch of fysico-chemisch gereinigd  in Opglabbeek. Thermisch reinigen wordt ook aangeboden via de hulp van een externe verwerker. In het kader de reglementering van Grondverzet, heeft Bioterra nv een tijdelijke opslagplaats (TOP) in Opglabbeek en Overpelt, waar de overtollige gronden verwerkt worden in overeenstemming met de geldende wetgeving.  Bioterra nv verwerkt elk jaar 100,000 tonnen gereinigde bodem en minerale afvalstoffen.

Bioterra nv tracht voor alle bodem een oplossing te bieden, ongeacht de graad van sanering en structuur van het materiaal. Evenals de bestaande uitbatingscentra voor grondreiniging (CGR) en de 2 tijdelijke opslagplaatsen (TOP), besteedt het bedrijf ook aandacht om uitgegraven bodem te stockeren in een definitieve opslagplaats (DOP), waar grond  van een bepaalde milieuvriendelijke hygiënische kwaliteit voor onbepaalde tijd kan worden opgeslagen. Dit laatste kan door toedoen van hulp geboden door de dochteronderneming Artilaval.

Waarom DC Environment ?

De vakkennis van de grond  "A" tot "Z" van de technologiën die hiervoor van toepassing zijn aanwezig.

SolAZ heeft zich  in 2013 geïntegreerd in de milieudivisie van Group De Cloedt. Een 300-tal medewerkers verspreid over meer dan 20 verschillende vennootschappen maken deel van deze groep.
  • Behandeling van verontreinigde gronden en slib.
  • Het baggeren en reinigen van baggerslib.
  • Logistiek en transport.
  • De productie van zand en granulaten voor de bouwsector.
  • Bodem- en grondwatersaneringen en het reinigen van gronden.
DC Environment en haar medewerkers zijn reeds  meer dan 20 jaar actief in de milieusector. Ze hebben relevante ervaring in :
  • In-situ bodemsaneringstechnieken.
  • De reconversie van verontreinigde sites.
  • Grondwerken.
  • Sloopwerken.
Daarenboven kan deze divisie beroep doen op de ervaring en kennis van de medewerkers in de zusterbedrijven behorende tot de milieudivisie van Group De Cloedt en hun grondreinigingscentra, DOP's en TOP's.

www.dcenvironment.be

Contacteer ons

U kan ons contacteren op:

BIOTERRA NV

Genk
Bilzerweg 15
3600 Genk

T +32 89 85 89 85
F +32 89 85 20 88
Contact: info@bioterra.be
Pricing: offertes@bioterra.be

Opglabbeek
Nijverheidslaan 1527
3660 Opglabbeek

T +32 89 51 01 01
F +32 89 85 20 88

ARTILAVAL NV
Bilzerweg 15
3600 Genk

Tel.: +32 (0)497 43 15 11

SOLAZ NV
DC Environment
 
Opgelet: nieuwe coordinaten
57, rue du Roton
6240 Farciennes
Tel: 071/38.09.50
Fax: 071/40.54.73

 
Group DC Environment site