Menu

Publieke bedenkmaking van de verlegingsaanvraag van DCI voor zeezand op BCP concessie

04|02|19 De firma DC Industrial nv deed een aanvraag voor een verlenging en/of uitbreiding van haar concessie voor zand- en grindwinning op het Belgisch Continentaal Plat. De exploitatie van zand is onderworpen aan een milieueffectenbeoordelingsprocedure. De concessieaanvrager en het milieueffectenbeoordelingsrapport worden voorgelegd aan het betrokken publiek.

De BMM stelt volgende informatie ter beschikking op zijn website (https://odnature.naturalsciences.be/mumm/nl/): de concessieaanvragen, het milieueffectenbeoordelingsrapport en de beschikbare, voornaamste rapporten en adviezen met betrekking tot de aanvragen.

De inzageperiode van de raadpleging loopt van 9 februari 2019 t/m 10 maart 2019.

Iedere belanghebbende kan zijn standpunten, opmerkingen en bezwaren per post (BMM, Vautierstraat 29, 1000 Brussel) of via elektronische weg (brigitte.lauwaert@naturalsciences.be) overmaken aan mevrouw Brigitte Lauwaert t/m 25 maart 2019.

Milestone voor BIOTERRA

05|03|18
De M/V HAGLAND CAPTAN brengt de eerste 4500 ton verontreinigde grond aan vanuit kOPENHAGEN in Denemarken dewelke via 2 binnenvaartschepen  aangevoerd zal worden te Genk voor FC-behandeling.
 
Weeral een nieuwe mijlpaal in het bestaan van BIOTERRA
 

 

 

Tewaterlating van de Trailing Suction Hopper Dredger DC ORISANT

11|01|18
Meer nieuws laden..